Use of English

Use of English
Use of English
Wish

Zdania z “wish” pobiły wszelkie rekordy popularności na egzaminach: co najmniej jedno zadanie z tym słówkiem znalazło się niemal w każdym teście, a w niektórych było nawet kilka takich pytań!

W konstrukcji z “wish” następuje “cofnięcie” czasu gramatycznego:

I wish I were younger!
Chciałbym być młodszy! (dotyczy teraźniejszości, można także “I wish I was...”, ale “were” jest bezpieczniejsze)

I wish you were here.
Chciałbym, żebyś tu był.(but you are not)

She wishes she could swim!
Chciałby umieć pływać! (dotyczy teraźniejszości)

I wish I was handsome.
Chciałbym być przystojny (ale nie jestem.)


I wish I hadn’t gone there!
Szkoda, że tam poszedłem! (dotyczy przeszłości, używamy czasu Past Perfect)

Czasownik, który występuje po ‘wish’ nie jest w czasie, do którego odnosi się znaczenie zdania. Czasu przeszłego używamy do wyrażenia teraźniejszości, natomiast Past Perfect do przeszłości. Działa tu ta sama zasada jak w zdaniach warunkowych, czy mowie zależnej.

Podane niżej przykłady pokazują, jak poszczególne czasy są używane z ‘wish’.
1. Simple Present: I’m. not handsome.
Past Simple; I wish I was hansome.

2. Present Progressive: It’s raining.
Past Progressive: I wish it wasn’t raining.

3. Simple Past : She said something unpleasant.
Past Perfect: She wishes she hadn’t said that.

4. Present Perfect: I’ve lost my bicycle.
Past Perfect: I wish I hadn’t lost it.

5. am going to: I’m. going to leave tomorrow.
was going to: I wish I wasn’t.

6. will She will keep singing in the bath.
would I wish she wouldn’t sing in the bath.

Mówiąc o prośbach lub życzeniach używamy “would”:
I wish she would be quiet.
Chciałbym, żeby była cicho.

We all wish that the snow would stay till April.
Wszyscy chcielibyśmy, aby śnieg został do kwietnia.

I wish to see the manager, please.
Chciałbym zobaczyć się z menagerem.

Mówiąc o przyszłości używamy “hope” i “cofamy” czas do czasu teraźniejszego:
I hope she doesn’t have an accident.
Mam nadzieję, że nie będzie miała wypadku.

I hope there will be nice weather tomorrow.
Mam nadzieję, że jutro będzie ładna pogoda.

Oprócz tych konstrukcji, są takie, gdzie nie ma “cofnięcia” czasu:
We wish you a Merry Christmas!
Życzymy wesołych Świąt!

I wish to see her.
Życzę sobie ją zobaczyć. (Chcę ją zobaczyć.)

If you wish to see the book you can find it on this shelf.
Jeśli życzy pan sobie zobaczyć tę książkę, może ją pan znaleźć na tej półce.

Test

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Loading ...