Zdania warunkowe I

Use of English - zdania warunkowe I
Use of English - zdania warunkowe I

Zdania warunkowe - typ 0

Zdania warunkowe typu "0" mówią o stałych prawdach, uniwersalnych zależnościach przyczynowo-skutkowych. Odnoszą się do dowolnego czasu: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W obu częściach zdania używamy czasu Present Simple.
When you say such things people are angry
Kiedy mówisz takie rzeczy, ludzie się złoszczą.

If you mix fruit juice and alcohol you get a drink.
Jeśli pomieszasz sok owocowy i alkohol, masz drinka.

When you put a metal object on water it drowns.
Kiedy kładziesz metalowy przedmiot na wodę, on tonie.

Zdania warunkowe - typ I

Zdania te mówią o warunku możliwym do spełnienia w przyszłości. W gramatyce rozróżnia się zdania czasowe i warunkowe, ale my omówimy je razem, bo mają identyczną strukturę i podobne znaczenie.
W zdaniach warunkowych typu I i w zdaniach czasowych występują często następujące spójniki:
when (kiedy),
if (jeśli),
as soon as (jak tylko),
unless (chyba że),
provided that, on the condition that (pod warunkiem, że),
in case (w przypadku, gdy).

W zdaniach tych w jednym miejscu występuje czas Future Simple, a po spójniku - Present Simple. Koniecznie trzeba zapamiętać typowy schemat zdań warunkowych i czasowych typu I:
When I get the message, I'll be happy.
Kiedy dostanę wiadomość, będę szczęśliwy.

I'll buy a house as soon as I earn enough money.
Kupię dom jak tylko zarobię wystarczająco dużo pieniędzy.

She won't forgive me unless I apologize.
Nie przebaczy mi, chyba że przeproszę.

If they don't give up, they'll win.
Jeśli się nie poddadzą, wygrają.

The boy will be admitted provided he passes his examinations.
Chłopiec zostanie przyjęty pod warunkiem, że zda egzaminy.

I'll invent another excuse in case this one fails.
Wymyślę inną wymówkę, jeśli ta by nie pomogła.

The requests will be granted on condition that all employees continue their work.
Żądania zostaną spełnione pod warunkiem, że wszyscy zatrudnieni wrócą do pracy.
Czasem nie musi być nawet czasownika, a występuje tylko słówko pomocnicze "do":
You have to say "yes". If you don't, I'll kill you.
Musisz powiedzieć "tak". Jeśli nie powiesz, zabiję cię.

I don't think he will stay here long but it'll be good if he does.
Nie sądzę, żeby zatrzymał się tu na długo, ale będzie dobrze, jeśli się zatrzyma.

They won't come, but in case they do take your gun.
Oni nie przyjdą, ale na wypadek, gdyby przyszli, weź pistolet.

Jedno ze zdań może być w trybie rozkazującym:
Do it when you are back.
Zrób to, kiedy wrócisz.

Fail to pay and they'll cut off your electricity.
Nie zapłać, a odetną ci elektryczność. (=If you fail to pay...)

Możemy też spotkać czasowniki modalne:
I must do it as soon as I'm home.
Musze to zrobić jak tylko będę w domu.

Could you please phone me when you have some time?
Czy mógłbyś, proszę, do mnie zadzwonić, jak będziesz miał trochę czasu?

If it's fine tomorrow, we should go out.
Jeśli jutro będzie ładnie, powinniśmy wyjść.

Nie zawsze w jednym zdaniu jest Present Simple, a w drugim Future Simple. Czasem spotyka się inne czasy: np. zamiast Present Simple czas Present Perfect, mający tutaj podobne znaczenie:
As soon as he has finished high school, he will go to a university.
Jak tylko skończy szkołę średnią, pójdzie na uniwersytet.

She'll help you with your work as soon as she has done hers.
Pomoże ci w twojej pracy, jak tylko skończy swoją.

W języku pisanym możliwe jest następujące przekształcenie zdania warunkowego:
Should you be interested in our offer, please contact us.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt.

Should you not wish our salesman to call, please let us know.
Jeśli nie życzą sobie państwo, by nasz sprzedawca telefonował, prosimy o powiadomienie.

W mowie zależnej zmieniamy czasy zgodnie z zasadami następstwa czasów:
She said, "I will come if my brother is fine." = She said she would come if her brother was fine.
Powiedziała: "Przyjdę, jeśli mój brat będzie się czuł dobrze." = Powiedziała, że przyjdzie, jeśli jej brat będzie się czuł dobrze.

He said, "If I catch the plane I'll be home by five." = He said that if he caught the plane he would be home by five.
Powiedział: "Jeśli złapię samolot, będę w domu przed piątą." = Powiedział, że jeśli złapie samolot, to będzie w domu przed piątą.
Porównaj zastosowanie spójników "if" i "unless". W zasadzie "unless" = "if not".

I won't give you any money if you don't work harder.
Nie dam ci żadnych pieniędzy, jeśli nie będziesz pracował ciężej.

I won't give you any money unless you work harder.
Nie dam ci żadnych pieniędzy, chyba że będziesz pracował ciężej.

Porównaj użycie spójników "if" i "in case".
Take your umbrella if it rains.
Weź parasol, jeśli będzie padać.

Take your umbrella in case it rains.
Weź parasol na wypadek gdyby padało.
W pierwszym zdaniu polecamy wzięcie parasola, gdyby (w momencie wychodzenia) padał deszcz. Zdanie z "in case" mówi, że należy wziąć parasol na wszelki wypadek, niezależnie od pogody.

Zdania będące w istocie uprzejmą prośbą mają nieco inną strukturę od zdań warunkowych I typu - używamy w nich czasu przyszłego Future Simple po spójniku:
If you will wait for a moment I will see what I can do.
Jeśli zechce pan poczekać chwilę, zobaczę, co mogę zrobić.
Także jeśli mówimy o czyjejś decyzji lub woli, możemy użyć "will" zamiast czasu Present Simple:
We will be lost if she won't help us.
Jesteśmy zgubieni, jeśli ona nam nie pomoże. (jeśli nie zgodzi się, odmówi, nie będzie chciała)
If you will do it, I'll be happy.
Jeśli zechcesz to zrobić, będę szczęśliwa.
Również w mowie potocznej często można spotkać "will" w miejscu, gdzie wydawałoby się powinien być czas teraźniejszy, jednak na testach niemal zawsze należy użyć czasu teraźniejszego.

Test

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Use of English Zdania warunkowe I
Loading ...