Następstwo czasów

Następstwo Czasów
Następstwo Czasów
Następstwo czasów

W zdaniach złożonych dopełnieniowych czas zdania głównego wpływa na czas zdania podrzędnego:
I think I am right.
Myślę, że mam rację.

I thought I was right.
Myślałem, że mam rację.

Warto zauważyć, że nie ma podobnego zjawiska w języku polskim:
Jestem głodny.
Wczoraj powiedziałem, że jestem głodny.

Czasy teraźniejsze zamieniają się na swoje przeszłe odpowiedniki:
Present Continuous => Past Continuous

I think they are working. I thought they were working.
Myślę, że pracują. Myślałem, że pracują.

Present Simple => Past Simple
I think you are right. I thought you were right.
Myślę, że masz rację. Myślałam, że masz rację.

Present Perfect => Past Perfect
I know what you have done. I knew what you had done.
Wiem co zrobiłeś. Wiedziałem co zrobiłeś.

Present Perfect Continuous => Past Perfect Continuous
How long have you been working here? I asked him how long he had been working here.
Jak długo już tu pracujesz? Zapytałam go jak długo już tu pracuje.

W czasach przyszłych “will” zamienia się na “would”:
I think I will do it.
Myślę, że to zrobię.

I thought I would do it.
Myślałem, że to zrobię.

I know he will be working.
Wiem, że będzie pracował.

I knew he would be working.
Wiedziałem, że będzie pracował.

I am sure he will have done it by the end of the year.
Jestem pewien, że zrobi to do końca roku.

I was sure he would have done it by the end of the year.
Byłem pewien, że zrobi to do końca roku.

I think that by the end of the month he will have been working here for two years.
Myślę, że pod koniec roku będzie pracował tu przez dwa lata.

I thought that by the end of the month he would have been working here for two years.
Myślałem, że pod koniec roku będzie pracował tu przez dwa lata.

Czasy przeszłe mogą się zamieniać na Past Perfect, ale można też nie zmieniać czasu:
I think she came in the morning.
Myślę, że przyszła rano.

I thought she had come in the morning.
Myślałam, że przyszła rano.

albo:
I thought she came in the morning.
Myślałam, że przyszła rano.

I think that at noon she was working.
Myślę, że w południe pracowała.

I thought that at noon she had been working.
Myślałam, że w południe pracowała.

albo:
I thought that at noon she was working.
Myślałam, że w południe pracowała.

Zgodnie z zasadami następstwa czasów zmieniają się też dwa czasowniki modalne:
&I can do it.
Mogę to zrobić.

&I thought I could do it.
Myślałem, że mogę to zrobić.

You may come.
Możesz przyjść.

I said you might come.
Powiedziałem, że możesz przyjść.

Czasownik modalny “must” zmienia się na “had to”, jeśli w mowie niezależnej został użyty dla wyrażenia teraźniejszości:
I must do it at once.
Muszę to zrobić natychmiast.

He said he had to do it at once.
Powiedział, że musi to zrobić natychmiast.

Albo na “would have to”, jeśli w mowie niezależnej został użyty dla wyrażenia przyszłości:
I must do it tomorrow.
Muszę to zrobić jutro. (będę musiał...)

He said he would have to do it the following day.
Powiedział, że musi to zrobić następnego dnia. (będzie musiał...)

Należy zaznaczyć, że nie zawsze występuje zmiana czasu. Czasu nie zmieniamy, jeśli fakt wyrażony w zdaniu podrzędnym jest dalej aktualny:
The sun is shining.
Słońce świeci.

I said the sun is shining.
Powiedziałem, że świeci słońce (mówimy po chwili, kiedy jeszcze słońce nie zaszło).

Ale:
I said the sun was shining.
Powiedziałem, że świeci słońce (mówimy wieczorem).

John's ill. Are you deaf? I said John's ill.
John jest chory. Głuchy jesteś? Powiedziałem, że John jest chory.

My teacher said that 2 and 2 is 4.
Mój nauczyciel powiedział, że 2 i 2 jest 4.

People must love each other.
Ludzie muszą się miłować.

God said that people must love each other.
Bóg powiedział, że ludzie muszą się miłować.

Zobacz też: mowa zależna, następstwo czasów w pierwszym, drugim i trzecim okresie warunkowym.


Test

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Use of English Następstwo czasów
Loading ...